Forzoni A. - La moneta nella storia. I. Dalle origini a Giulio Cesare.

Angiolo Forzoni
LA MONETA NELLA STORIA.
Dalle origini a Giulio Cesare.
Ed. 1995, f.to 17x24cm., pp. XVI+406+VIII tavv., ill. b/n
 

Prezzo: €50,00
€50,00